cảm ơn và xin lỗi trong tiếng nhật

Cảm ơn và Xin lỗi trong tiếng Nhật

[MỖI NGÀY MỘT CÂU NÓI] Cảm ơn và xin lỗi là bài học về phép lịch sự, khiêm tốn đầu tiên của mỗi con người, là đạo đức cơ bản để làm người, là văn hóa ứng xử. Và thật là thiếu khi nhắc đến Nhật Bản mà lại không nhắc đến hai câu nói này, vậy hãy cũng chương trình “Mỗi ngày một câu nói” đề cập đến 2… Đọc tiếp »Cảm ơn và Xin lỗi trong tiếng Nhật