Đơn hàng lắp đặt đường ống Nhật tuyển lao động

  • bởi

1. Đơn hàng: Lắp Đặt Đường Ống.
Tuổi: 20 – 32 Tuổi
– Lương CB: 17,5 man – TL: 13 man
Địa điểm: Yamaguchi
Số lượng : 9 Form .
.

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *