9 từ hữu ích khi mới học tiếng Nhật

9 TỪ HỮU ÍCH KHI MỚI HỌC TIẾNG NHẬT

☀️Ad tin rằng, đây sẽ là 9 câu cửa miệng của dân học tiếng Nhật 😀 / Mở miệng ra là cảm ơn, sai một tý là gomen, gặp cái vui vui là ureshii, chém gió với bạn bè thì yabai luôn là câu cửa miệng…

Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *